Blog

Nowe przepisy dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej już wiosną 2023 r.

 • Data dodania: 18.01.2023
 • Autor wpisu: Wiktoria Bielawska
 • Tagi: nieruchomości, pośrednik nieruchomości, świadectwo charakterystyki energetycznej, nowe przepisy, mieszkanie, dom, prawo, dokumenty, zakup
Blog
Nowe przepisy dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej już wiosną 2023 r.

Rosnące koszty życia codziennego, szalejąca inflacja oraz wysokie podatki, to nie wszystko z czym będą musieli zmierzyć się Polacy w 2023 roku.
18 października 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która wejdzie w życie 28 kwietnia 2023 r.Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest oficjalnym dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części (korzystania z ciepłej wody, zużycie energii na ogrzewanie, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia pomieszczeń), bada emisję dwutlenku węgla oraz określa czynności, które należy podjąć, aby obniżyć koszty eksploatacyjne. Dokument ten sporządzany jest przez odpowiednio uprawnioną do tego osobę (audytora). Audytor musi zostać wpisany w wykazie osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków dostępnym na stronie rządowej gov.pl. Audytor w świadectwie charakterystyki energetycznej uwzględnia parametry techniczne konstrukcji budynku oraz źródła energii cieplnej, która zasila budynek opierając się na określonych przepisach i metodologii.

Przygotowany dokument ważny jest przez okres 10 lat od dnia sporządzenia. Wyjątkiem jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych – właśnie wtedy konieczne jest pozyskanie nowego świadectwa.

Komu potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od 28 kwietnia 2023 r. powstanie obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego przez właścicieli, którzy będą chcieli sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość.

Dotyczy to każdej osoby, która posiada nieruchomość bez względu na to, czy jest to dom jednorodzinny, czy lokal mieszkalny w kamienicy. Obowiązek ten odnosi się również do zarządców budynku oraz osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu. Wynika to z art.3 wspomnianej wyżej ustawy, który brzmi: „1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, [lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3,] zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku: 1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży; 2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 3) wynajmowanego.

Uzyskane świadectwo charakterystyki energetycznej (w postaci papierowej lub w postaci wydruku świadectwa, które przesłano elektroniczne) musi zostać przekazane nowemu właścicielowi przy zawarciu umowy sprzedaży, a w przypadku wynajmowania mieszkania, kopia powinna zostać przekazana najemcy lub umieszczona w widocznym miejscu w zajmowanej nieruchomości. W przypadku, gdy dokument nie zostanie przekazany w ciągu 2 miesięcy, najemca lub nabywca może sporządzić charakterystykę energetyczną na koszt wynajmującego lub zbywcy.

Ustawa wprowadza również obowiązek dołączania do treści ogłoszeń i reklam o zbyciu lub wynajmie nieruchomości kilku kluczowych wskaźników:
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową (EK) i nieodnawialną energię pierwotną (EP)
 • udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (Eco2)
 • jednostkowa wielkości emisji CO2


Co określają w wskaźniki wpisane do świadectwa charakterystyki energetycznej?
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU) określa ilość energii jaką potrzebuje właściciel do ogrzewania, wentylacji, pozyskania ciepłej wody w warunkach idealnych. Im wskaźnik niższy, tym mniej ciepła tracimy.
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową (EK) ukazuje, ile energii rzeczywiście zostało zużyte w nieruchomości w ciągu roku.
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) określa dopuszczalną ilość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (paliwa kopalniane: węgiel, gaz, czy ropa naftowa). Ustawa określa maksymalny wskaźnik dla nowo wybudowanych domów jakim jest 70 kWh/m2, który w 2021 uległ obniżeniu z 95 kWh/m2.
 • jednostkowa wielkość emisji CO2 jest to wielkość emisji CO2, które powstają w procesach spalania paliw wykorzystywanych w produkcji energii elektrycznej i ciepła.
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (ECO2) – oznacza poziom wykorzystania energii wiatru, wody czy biomasy.Wyjątki – czyli dla jakich budynków nie trzeba sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ustawa określa listę budynków, które są zwolnione od obowiązku sporządzania charakterystyki energetycznej. Są to budynki:
 1. podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 3. przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 4. mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 5. wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 ;
 6. gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok)


Jaki jest koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz jakie kary czekają na osoby, które takiego dokumentu nie przygotują?

Koszty uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej są bardzo zróżnicowane ze względu na lokalizację, czy stopień skomplikowania zlecenia (np.: brak wystarczających danych w przypadku starszych budynków).

Koszt świadectwa dla lokalu mieszkalnego waha się pomiędzy 300 zł, a 600 zł, z kolei dla domu od 500 zł wzwyż (do nawet 2 tysięcy zł).

W przepisach mowa również o karach dla audytora za składanie fałszywych oświadczeń oraz dla właściciela za brak świadectwa charakterystyki energetycznej. Górna granica grzywny nie została przez prawo określona i będzie ustalana każdorazowo indywidualnie przez notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego. Mówi się jednak, że może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Wprowadzenie zmian w ustawie, która mówi o obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej ma zachęcić właścicieli budynków do poprawy cech energetycznych, tj.: ocieplenie budynku, czy wymiana dachu. Z kolei inwestorów nakłonić do budowania nieruchomości energooszczędnych o niskich kosztach utrzymania.


Podsumowanie 

Jakie skutki przyniesie zmiana ustawy i tak rygorystyczne podejście do niej – tego nie wiemy. Wiemy jednak, że jako profesjonaliści musimy przygotować się na tę nową zmianę.
Dlatego współpracując z nami przy sprzedaży swojej nieruchomości, możesz czuć się bezpiecznie. Zadbamy o to, aby żadne grzywny Ciebie nie dosięgnęły, aby proces przygotowania takiej charakterystyki był zaopiekowany. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma Audytorami i będziemy mogli zapewnić Tobie najniższe koszty związane z przygotowaniem tego dokumentu.
Wiele osób – pośredników i osób prywatnych nie zdaje sobie sprawy ze zmiany jaka jest przed nami, a już w ogóle z powagi tej zmiany. My wyprzedzamy konkurencję i jesteśmy gotowi na zmiany w prawie z wyprzedzeniem.

Zatem jeśli planujesz sprzedać nieruchomość w Poznaniu lub okolicach – zadzwoń do nas: 727-919-947 i umów się na spotkanie, na którym zaplanujemy strategię sprzedaży Twojej nieruchomości.

Autor: Wiktoria Bielawska 


Zobacz, co piszą o nas nasi klienci: Opinie

Sprawdź, co dla Ciebie zrobimy sprzedając Twoją nieruchomość: Pośrednictwo w sprzedaży

Mamy dla Ciebie Gwarancję Rzetelności: Gwarancja rzetelności

Sprawdź, co dla Ciebie zrobimy kupując z Tobą Twoja wymarzoną nieruchomość: Pośrednictwo w zakupie

Poznaj naszą historię: O nas


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.