Blog

  • Data dodania: 14.03.2021
  • Autor wpisu: Monika Gawrońska
  • Tagi: pośrednictwo, pośrednik nieruchomości, nieruchomość, prawo, przepisy prawne, usługa pośrednictwa,
Usługa pośrednictwa, a przepisy prawa

Jesteś klientem Biura Nieruchomości? A może zastanawiasz się nad podjęciem współpracy z jednym z Biur? Usługa pośrednictwa jest jedną z bardziej odpowiedzialnych usług, wszak każdego dnia dysponujemy dużym majątkiem naszych klientów. Jako klient Agencji warto, abyś wiedział jak ta usługa jest uregulowana prawnie – co może Agent, a czego nie może? Obalimy kilka mitów i zwrócimy uwagę na kilka nieuczciwych praktyk, które choć niezgodne z prawem często są stosowane.

Usługa pośrednictwa w ustawie

Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która nadała nowy wymiar usłudze pośrednictwa. Ustawodawca wprowadził kilka zmian, jednak dwie z nich, są najbardziej kontrowersyjne i są polem do wielu nadużyć.


Usługa pośrednictwa wymaga umowy

Fundamentem współpracy pomiędzy Tobą, a Biurem Nieruchomości jest umowa pośrednictwa. W aktualnym systemie prawnym jest ona konieczna i wymagana. Co to oznacza? Oznacza to, że czynności pośrednictwa mogą być wykonywane tylko na podstawie prawidłowo zawartej umowy. Zatem, jeśli Agent wykonuje dla Ciebie czynności pośrednictwa bez umowy – łamiecie prawo.

Jako klient Agencji Nieruchomości, jesteś chroniony przed negatywnymi konsekwencjami jej działań, a umowa pośrednictwa nadaje pewne ramy tego co Agent może robić, a czego nie może robić, reguluje warunki współpracy między wami. I to właśnie ta umowa jest Twoim biletem do spokojnej i bezpiecznej współpracy.

Umowa pośrednictwa daje też Tobie kontrolę nad tym, co będzie dokonywane przy Twojej ofercie.

Niestety wielu nieświadomych tego klientów, rzuca pośrednikom – „jak pan przyjdzie z klientem to możemy rozmawiać, ale żadnej umowy nie podpiszę”, lub „proszę oferować moje mieszkanie, wziąć zdjęcia, ale ja żadnej umowy nie podpiszę” lub, co równie niebezpieczne przyjmuje takie oferty od nieprzestrzegających prawa pośredników. Jest to działanie nie tylko niezgodne z prawem, ale też niekorzystne dla właściciela nieruchomości, który zgadzając się na oferowanie jego nieruchomości przez pośrednika bez umowy nie ma kompletnie wpływu na to, jak jest ona prezentowana, gdzie i komu? Negatywne skutki takiego działania są tematem na osobny artykuł.

Co oznacza „poprawnie zawarta umowa”? Wyjaśnia nam to ustawodawca, który oprócz nazwania umowy doprecyzowuje, że musi być ona zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Na czym polega usługa pośrednictwa na podstawie ustawy?

Odpowiedź na pytanie „na czym polega usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?” wydawałaby się oczywista – jednak praktyka pokazuje, że zarówno klienci, jak i sami pośrednicy mają bardzo różne spojrzenie na tę kwestię. Dla jednych jest to usługa rezultatu – czyli wynagrodzenie należy się za efekt, a dla innych jest to usługa starannego działania – czyli wynagrodzenie należy się pośrednikowi za wykonywane czynności. A co o tym stanowi ustawa?

Przeczytajmy art 179b ustawy o gospodarce nieruchomościami:

„Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4) innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części”.

Aktualne prawo zatem wyraźnie wskazuje, że pośrednictwo jest usługą starannego działania i polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby wymienionych w ustawie umów.

Jest to bardzo rozsądne postrzeganie tego zawodu. Dlaczego? Ponieważ nieruchomość sprzedaje jego właściciel i to on jest odpowiedzialny za ten ostatni rezultat, a nie pośrednik – pośrednik stwarza warunki do sprzedaży nieruchomości, natomiast nie może jej sprzedać za swojego klienta. Podobnie sprawa ma się z wynajmem, czy z zakupem nieruchomości. Co za tym idzie? Pośrednik może wykonać swoją pracę na poziomie mistrzowskim i za to należy mu się wynagrodzenie, natomiast to klient pośrednika podejmuje decyzję czy sprzeda/kupi/wynajmie nieruchomość, czy nie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC od czynności pośrednictwa

Ustawa nakłada na Biura Nieruchomości obowiązek posiadania polisy OC, a także przedstawienia jej swoim klientom. Niech nie zdziwi Cię zatem fakt, że zawierając umowę pośrednictwa razem z nią otrzymasz certyfikat potwierdzający zawarcie polisy przez obsługujące Cię Biuro Nieruchomości.

Co to dla Ciebie oznacza? Polisa według założenia ma chronić Twoje roszczenia względem pośrednika na wypadek, gdyby jego przedsięwzięcia zadziałały na Twoją szkodę. Posiadanie informacji o tym, że Twój pośrednik jest ubezpieczony daje Tobie komfort, iż w razie trudnej sytuacji Twoje roszczenia zostaną zaspokojone bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe informacje warto, abyś wiedział, że:

- Zawieranie umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie nieruchomości jest wymagane przez ustawę, zanim Pośrednik zacznie wykonywać dla Ciebie czynności pośrednictwa. Z punktu widzenia klienta Biura Nieruchomości, dobra umowa pośrednictwa jest ustaleniem warunków współpracy i chroni interesy obu stron. Pamiętaj, zawsze możesz negocjować jej zapisy.

- Usługa pośrednictwa nosi charakter usługi starannego działania co oznacza, że odpłatne są czynności, które pośrednik dla Ciebie wykonuje dążąc do zawarcia przez Ciebie umowy sprzedaży, zakupu lub wynajmu nieruchomości – fakt dokonania się transakcji leży w Twojej gestii.

- Każde Biuro Nieruchomości jest zobowiązane przez ustawę do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC i dostarczenia go Tobie tak, abyś jako klient wiedział, gdzie jest ubezpieczony Twój pośrednik, na jaką kwotę i że w ogóle jest ubezpieczony.

Zapraszam Cię też do zapoznania się z artykułem, w którym opisuję, jakie są modele ustalania wynagrodzenia dla pośrednika: "Jaką formę rozliczenia z pośrednikiem wybrać?" ta wiedza przyda Cię się przy negocjowaniu warunków współpracy.

Autor: Monika Gawrońska

Zobacz, co piszą o nas nasi klienci: Referencje

Sprawdź, co dla Ciebie zrobimy sprzedając Twoją nieruchomość: Pośrednictwo w sprzedaży

Mamy dla Ciebie Gwarancję Rzetelności: Gwarancja rzetelności

Sprawdź, co dla Ciebie zrobimy kupując z Tobą Twoja wymarzoną nieruchomość: Pośrednictwo w zakupie

Poznaj naszą historię: O nas